Iqbal - Ham Mashriq Ke Musalmanon Ka Dil Maghrib Mein Jaa Atka Hai

Ham Mashriq Ke Musalmanon Ka

Ham Mashriq Ke Musalmanon Ka Dil Maghrib Mein Jaa Atka Hai
Wahaan Kuntar Sab Billori Hai, Yahaan Ek Purana Matka Hai

Is Daur Mein Sab Mit Jaayenge, Haan Baaqi Wo Rah Jaayega
Jo Qaayam Apni Rah Pe Hai, Aur Pakka Apni Hat Ka Hai

Ai Shaikh-O-Barahman Sunte Ho Kya Ahl-E-Basirat Kahte Hain
Gardon Ne Kitni Bulandi Se, Un Qaumon Ko De Patka Hai

----------------------------

Post a Comment

1 Comments

–>